Upravení výuky od čtvrtka 15.10.2020 do pátku 23.10.2020 z důvodu hygienických a organizačních opatření ministerstva školství. Žáci se budou učit distančně podle upraveného rozvrhu, který je zde níže k dispozici. Žáci 9. ročníku mají navíc možnost navštěvovat dobrovolně přípravnou hodinu na přijímací zkoušky na SŠ, která je v rozvrhu označena jako M+ a Čj+, tato hodina je nepovinná. 1. třída začíná se svou výukou vždy od 8:30 hod., 2. a 3. třída začíná své 2 vyučovací hodiny vždy buď v 8:00 nebo v 10:15 hod. dle rozvrhu níže. Případnou absenci žáků omlouvá zákonný zástupce žáka třídnímu učiteli buď přes elektronickou žákovskou knížku v sekci Zprávy, nebo telefonicky či e-mailem dle domluvy. Případná nedorozumění se budeme snažit vždy řešit v nejlepším zájmu žáků, protože současná situace je pro všechny mimořádná a ne vždy je úplně jasné, jak si poradit.

Přejeme žákům i zákonným zástupcům hodně zdraví a sil v nastávajícím období

Váš pedagogický sbor ZŠ Klučenice

rouska

DEN

TŘÍDA

1.hod.

2.hod.

3.hod.

4.hod.

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

PO

1.

Čj/Pr

M

2.

M

Čj/Pr

3.

Čj

M

A

4.

A

A

5.

A

A

6.

D

Z

M

7.

A

Rj

F

8.

Z

Čj

A

9.

M

D

A

Čj+

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

ÚT

1.

Čj/Pr

M

2.

M

Čj/Pr

3.

M

Čj/Pr

4.

Čj

M

Vl

5.

Čj

M

6.

F

M

Čj

7.

M

Čj

D

8.

D

Čj

Rj

9.

F

M

Čj

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

ST

1.

Čj/Pr

M

2.

M

Čj/Pr

3.

M

Čj/Pr

4.

M

Čj

5.

Vl

M

6.

M

D/Př

A

7.

Z

Čj

8.

M

A

9.

A

Čj

M

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

ČT

1.

Čj/Pr

M

2.

M

Čj/Pr

3.

Čj

M

A

4.

M

Čj

5.

M

Čj

6.

M

Čj

7.

D/Př

M

F/Z

8.

Čj

M

Ch

9.

Čj

Rj

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1.

Čj/Pr

M

2.

M

Čj/Pr

3.

M

Čj/Pr

4.

A

A

5.

A

A

6.

F/Z

Čj

A

7.

Čj

M

A

8.

F

M

Z

9.

A

Ch

Z

M+

Všem žákům jsou hromadně odhlášené obědy.
Pokud bude mít o oběd žák zájem, je nutné jej přihlásit den dopředu na tel. 607 964 953 (telefonovat od 7.00-11.00 hodin). Výdej obědů do vlastních jídlonosičů bude probíhat výdejním oknem vedle vchodu do MŠ od 10.40-11.00 hodin.

První setkání žáků ve třídách v distanční výuce bude 14.10.2020 od 8:00 hod. s třídními učiteli ve virtuálních třídách. Prvňáci se sejdou od 9:00 hod. Druháci od 10:00 hod. Třeťáci od 8:00 hod. Žáci si v klidu vyzkouší spojení, aby vše fungovalo, jak má. Na další dny již bude vypracován distanční rozvrh vyučovacích hodin.

Dne 13.10.2020 je možné až do 15:00 ve škole vyzvednout požadovaná zařízení zákonnými zástupci proti podpisu o hmotné odpovědnosti. Zapůjčení potrvá do odvolání opatření ministerstvem školství. V případě potřeby kontaktujte třídního učitele.

exclamationNa den 12.10.2020 se vyhlašuje mimořádné ředitelské volno z důvodu pozivního testu člena pedagogického sboru na covid-19.

covid zs 2020Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku takto: Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

discordV průběhu celého září jsou žáci naší školy průběžně seznamováni s programem Discord, který bude sloužit jako hlavní nástroj pro případ distanční výuky. Starší žáci již tento program, který podporuje mnoho platforem, znají z loňské distanční výuky a přípravy na přijímací zkoušky. Mladším žákům učitelé buď pomohli vytvořit nebo jim sami vytvořili účty a e-maily. Výhodou programu je nejen jeho snadná dostupnost v online verzi, tak možnost instalace aplikace v počítači nebo v chytrém telefonu či tabletu. Někteří ze starších žáků se spolupodíleli na vytváření tříd a vlastně celé virtuální školy, za což jim děkujeme. Pro ty žáky, kteří mají potíže s instalací nebo s účtem na Discordu, jsme připravili obrázkový návod ZDE. V případě potřeby vám rádi osobně pomůžeme, aby vše správně fungovalo.