Z důvodu personálních změn na pozici učitelů v průběhu 2. pololetí školního roku 2023-24 byl sestaven a schválen nový rozvrh hodin. Tyto změny se netýkají 1. - 3. ročníku. Žákům příslušných ročníků budou nové rozvrhy vytištěny a předány ve škole. Nový rozvrh je platný od pondělí 11. 3. 2024. Změny rozvrhů v elektronické žákovské knížce mohou být mírně opožděny vůči tomuto termínu.

rozvrh 11.3.2024

Z důvodu náhlé a delší absence jednoho z pedagogů bylo potřeba vypracovat žákům 4. a 5. ročníku mimořádný rozvrh. První zkratka v dané hodině značí vyučujícího a další je název předmětu a ročník, případně odpadnutí hodin.

suplovani 45.roc unor 2024

karneval plakat 2024Tradiční Klučenický karneval, který se konal v sobotu 17. března od 14:00 hod. v tělocvičně základní školy Klučenice, je za námi. Na pořádání akce se podíleli žáci devátého ročníku. Za zvuku veselých dětských písní deváťáci předvedli předtančení a poté se spolu s malými a velkými návštěvníky v maskách vrhli na soutěže, které si pro ně připravili. Po splnění každé soutěžní disciplíny na soutěžící čekala sladká odměna. Spousta zábavy byla i během tanečních soutěží. Součástí programu byla také soutěž masek. Aby se mohla nejlepší maska vybrat, byl vypraven karnevalový průvod, který obcházel kolem dokola, dokud nebyla nejlepší maska vybrána. Výherci obdrželi pěkné ceny. Tombola byla letos bohatá a zcela vyprodaná. Celý karneval zakončilo tradiční přetahování lanem, které díky ohromné síle a odhodlání soutěžících týmů prasklo. Karneval skončil po páté hodině a v dobré náladě jsme se pak rozcházeli domů. Děkujeme všech sponzorům, organizátorům a zúčastněným za příjemně strávený společný čas.

zapis 2018Zápis do 1. třídy ZŠ se bude konat 3. dubna 2024. Čas individuálních zápisů bude stanoven na odpoledne od 13:00 hod. podle pořadníku s rozestupy cca. 20 minut. Pořadník bude k dispozici pro zapsání v MŠ, případně lze domluvit termín telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. K zápisu je třeba si přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mail nebo volejte p. řediteli na 607 038 292. Formuláře k vyplnění obdržíte přímo při zápisu (bude to žádost o přijetí, případně o odklad, a  školní vstupní dotazník).

Přijít k zápisu je potřeba i tehdy, pokud zvažujete odklad, jestliže spadáte bydlištěm do naší školy. Potřebná potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny je třeba přinést s sebou k zápisu. Pokud máte zájem o dřívější zaškolení dítěte, které je narozeno např. v září nebo v říjnu roku, na který se vztahuje zápis, je zapotřebí si obstarat potvrzení školní zralosti od dětského psychologa nebo příslušného pracovníka Pedagogicko-psychologické poradny. Toto písemné potvrzení je třeba přinést s sebou k zápisu.

Nakonec si můžete přečíst desatero pro rodiče dětí předškolního věku pdf ZDE. Budeme se na Vás těšit!

zapis ms 2018Zápis do MŠ Zvoneček se bude konat dne 14. 5. 2024 od 15:30 hod. Je určen pro děti od 3 let. Přednostně budou přijímány děti předškolního věku a děti ze spádové oblasti. Již nyní si mohou rodiče - zájemci vyzvednout žádost o přijetí, kterou přinesou k zápisu. S sebou je potřeba vzít rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

malovani na hrnicky 2024Dne 18.1.2024 děti pod odborným vedením lektora firmy RO - ZI art malovaly hrnečky. Výtvarné akce pořádá firma nejen ve školách a školkách v rámci výuky ve třídách a školních družinách, ale je možné si ji pozvat i na letní či příměstský tábor. Žáci uplatnili velkou kreativitu a fantazii. Radostný chaos vypovídal o velkém nadšení. Hrnečky se moc povedly.

Jarní prázdniny ve školním roce 2023-24 jsou od 4.3.-10.3.2024. MŠ bude mít provoz dle zájmu rodičů. Zájemci se mohou ve školce zapisovat na připravený seznam.