Žáci 1. stupně se dne 9. června zúčastnili školního výletu na zámek Orlík. Podnikli nádhernou cestu parníkem z hráze přehrady až k zámku Orlík, kde je čekala zajímavá a pro mnohé i dobrodružná turistická hra.

Děti se rozdělily do skupin po třídách a pokračovaly pro ně neznámou trasou, kterou postupně odhalovaly-  zodpovězením a splněním různých úkolů týkajících se zámku a jeho okolí se dostávaly na další cílový bod. Cestou si mohly prohlédnout hrobku rodu Schwarzenbergů nebo se pokochat nádhernou vyhlídkou na zámek Orlík. I cesta lesem byla místy tajuplná, když např. děti hledaly strom s větví připomínající  svalnatou ruku. Úkolová hra byla zakončena hledáním sladkého pokladu. Sladkostí a občerstvení si děti užily i při zpáteční cestě na palubě parníku.

Dne 31. 5. žáci prvního stupně v rámci celodenní exkurze navštívili Planetárium v Českých Budějovicích a ZOO Ohrada Hluboká nad  Vltavou.

Dne 23. 5. 20011 žáci 8. a 9. třídy v rámci hodiny chemie navštívili místní čističku odpadní vody. Za doprovodu p. Marka si žáci mohli čističku nejen prohlédnout, ale dozvědět se i informace o jejím provozu.

Ve středu 20. dubna žáci 1. stupně oslavili Den Země celodenní vycházkou do přírody a exkurzí do firmy Terrako, s.r.o ve Voltýřově, která provádí zemědělské sklizňové práce. Děti si zde mohly prohlédnout kombajny John Deere, vylézt si i do kabiny strojů a prozkoumat vnitřní vybavení.

Za celou přehlídku děkujeme místním technikům, kteří se dětem věnovali. Po tradiční svačince - opékaných špekáčcích - a rozloučení děti dostaly  upomínkové předměty. Vycházka pokračovala za krásného slunečného počasí rozkvetlou krajinou přes Kamenici a Ovčín do Klučenic.

Ve čtvrtek 31. března žáci 1. stupně ZŠ a děti z MŠ  shlédli premiéru lední revue Červená Karkulka v Příbrami.

V celkem 90 minutové krasobruslařské a světelné show se představili bruslaři příbramského klubu, skupiny synchronizovaného bruslení Pážata a Daisies. Dětem se líbily jak výkony zkušenějších bruslařů, tak i roztomilé kousky těch nejmladších, oblečených v nádherné kostýmy. Ve vydařeném hudebním doprovodu zazněly i dětem známé písničky Zdeňka Svěráka. Děti byli zaujaty  i celkovou atmosférou velkého zimního stadionu, kde mohly i hlasitými projevy podpořit všechny účinkující. Většina žáků se lední revue účastnila poprvé a určitě pro ně byla velikým zážitkem.

Na podzim roku 2010 se žáci 2. stupně zúčastnili rekordního pokusu o vytvoření největší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpadových materiálů. Také díky nám vznikl naprosto unikátní projekt a vskutku hodnotný světový rekord podporující nutnost správného třídění odpadů. Na výsledek společného snažení i na několik fotografií z Brna se můžete podívat na adrese www.znakymestaobci.cz. Na památku a jako vzpomínku na akci nám byl zaslán certifikát o vytvoření světového rekordu a Česká kniha rekordů se zápisem obsahující údaj o našem podílu na rekordu.

 Naše škola je už druhým rokem zapojena do projektu Recyklohraní. Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Použité drobné elektrozařízení i baterie můžete nosit do školy. Info: paní učitelka Pikousová.