16Dne 13. září žáci prvního a druhého ročníku navštívili v MŠ máňáskové divadelní představení ,,Skřítek Nenechálek“, které pojednávalo o jednom povedeném skřítkovi. Dětem se divadélko moc líbilo a představení si užily. Na závěr si všichni žáci mohli maňásky na chvíli půjčit a prohlédnout si zblízka nejen, jak vypadají, ale jak se s nimi hraje divadlo.

1514170085Dne 3. 11. 2021 přijelo do naší školy „Mobilní dopravní hřiště“. Děti se hravou formou učily základním znakům a chování na pozemní komunikaci a základnímu chování při jízdě na kole, při chůzi atd. Je to velmi promyšlený výchovně vzdělávací program, jehož prostřednictvím si děti a žáci osvojují důležité poznatky a dovednosti z oblasti dopravní výchovy. Je perfektně materiálně zajištěn. Ze všeho nejvíce se dětem líbila elektrická autíčka. Přístup promotérů byl zdravě autoritativní, což současné děti nutně potřebují. Dobře to koresponduje s oblastí, kde je dodržování pravidel nezbytné. Zohledněn byl i věk dětí – MŠ a 1. st. ZŠ. Na žáky ZŠ byla kladena větší přísnost v dodržování pravidel, což se některým příliš nelíbilo. Naopak děti z MŠ pláčem projevily lítost, že akce končí příliš brzy.

1515704289Plavecký kurz pro 1.-5. ročník , který se koná ve Sportovním zařízení města Příbram, středisko AQUAPARK, Legionářů 378, Příbram. Plavecký kurz byl zahájen 15.11. 2021 a bude ukončen 24.1.2022. Koná se pravidelně každé pondělí od 8.45 do 10.15 v počtu 10 lekcí. Žáci jsou zde rozdělení do kategorií podle náročnosti kurzu. Žáci pod vedením pracovníků Sportovního zařízení - trenérů plní se zájmem a nadšením plavecké úkoly formou her a soutěží. Na závěr kurzu budou odměněni diplomem.

IMG 20210903 094511Dne 3.9.2021 proběhla na naší škole „Ochrana obyvatel za mimořádných událostí“ Žáci byli předem seznámení s bezpečností a ochranou svého zdraví . Cílem naší cesty byla obec Kamenice . Po cestě jsme pozorovali přírodu, dopravní situaci a plnili jsme různé úkoly v této oblasti . V obci Kamenice byl odpočinek se svačinou a následně žáci si zkoušeli záchranu kamaráda a první pomoc při úrazu. Fixace zlomeniny pomocí přírodních materiálů, použili obvazový materiál z lékárničky, která vždy je nezbytnou součástí každé cesty. Zhodnotili vážnost různých zranění a postup při přivolání pomoci včetně důležitých telefonních čísel.

Pro žáky 8. a 9. ročníku platí z důvodu pozitivního PCR testu žáka 8. ročníku karanténa (bližší informace pro žáky a rodiče těchto ročníků naleznou v elektronické žákovské knížce Portál nejdříve po 18. hodině z důvodu čekání na podrobné informace z KHS) a na webu školy je vyvěšen nový rozvrh pro distanční výuku pro tyto dvě třídy, který platí od pondělí 6.12. do středy 8.12. včetně, kdy se tito žáci budou vzdělávat prostřednictvím programu Discord. Ostatní žáci se učí podle svých běžných rozvrhů a změny se jich nijak nedotknou. V případě dotazů prosím kontaktujte své třídní učitele. Rychlost předávání informací je zejména závislá na aktuálních informacích ministerstva zdravotnictví a konkrétních informacích z KHS. Děkujeme za pochopení.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
PO 1. Čj M Tv Čj          
2. Čj M Tv Čj          
3. Čj M Čj A A        
4. Čj M Čj A A        
5. Hv Čj A Vl Inf        
6. M A M Rv   Ov  
7. A F Z Rv   Ov  
8. Z Čj   Distanční výuka pro 8. a 9. ročník
9. D M A  
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
ÚT 1. Čj M Čj Vv          
2. Čj M Čj Vv Prv        
3. Čj M Čj Tv Prv        
4. M Čj Tv Vl        
5. M Čj Čj Vl        
6. Z Inf Čj F Tv Tv Hv    
7. D Čj Inf M Tv Tv Hv F  
8.   F/Z Čj D Distanční výuka pro 8. a 9. ročník
9. M   D/Př Čj
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
ST 1. Čj Prv Hv Tv Čj        
2. Čj M Hv Tv Čj        
3. Čj M Tv Čj        
4. Čj M Tv Čj        
5. M Čj A Čj Tv        
6. D Čj A Čj          
7. Čj Čj A M        
8.   M D/Př A Distanční výuka pro 8. a 9. ročník
9.   A Rj Čj

Pro žáky 6. a 7. ročníku platí z důvodu pozitivního PCR testu žáka 7. ročníku karanténa (bližší informace pro žáky a rodiče těchto ročníků naleznou v elektronické žákovské knížce Portál) a na webu školy je vyvěšen nový rozvrh pro distanční výuku pro tyto dvě třídy na následující týden, kdy se tito žáci budou vzdělávat prostřednictvím programu Discord. Ostatní žáci se učí podle svých běžných rozvrhů a změny se jich nijak nedotknou. V případě dotazů a případných technických problémů kontaktujte své třídní učitele.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
PO 1. Čj M Tv Čj          
2. Čj M Tv Čj          
3. Čj M Čj A A        
4. Čj M Čj A A        
5. Hv Čj A Vl Inf        
6.   F M D/Př Distanční výuka pro 6. a 7. ročník
7. M A F  
8. Z A Čj M   Hv Ov  
9. D M A Čj Rj F Hv Ov  
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
ÚT 1. Čj M Čj Vv          
2. Čj M Čj Vv Prv        
3. Čj M Čj Tv Prv        
4. M Čj Tv Vl        
5. M Čj Čj Vl        
6.   F/Z Čj M Distanční výuka pro 6. a 7. ročník
7. D/Př Čj F/Z  
8. Inf Čj D Tv Tv Vv
9. M Rj Čj Tv Tv Z Vv
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
ST 1. Čj Prv Hv Tv Čj        
2. Čj M Hv Tv Čj        
3. Čj M Tv Čj        
4. Čj M Tv Čj        
5. M Čj A Čj Tv        
6. Čj D   A Distanční výuka pro 6. a 7. ročník
7. D   A M
8. F M D A Čj        
9. M A Rj Čj A        
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
ČT 1. Čj M Čj          
2. Čj M Čj          
3. Čj M Prv Vv Čj        
4. Čj M Vv Vv Čj Čj      
5. M M Aj Vv Vv   Tv    
6.   Čj M Distanční výuka pro 6. a 7. ročník
7. M Čj  
8. Ch A Čj M Tv Tv Rj Rv  
9. Ch Čj Čj Tv Tv D  
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
1. M Čj Prv A          
2. M Čj Prv A          
3. M Čj A Hv          
4. M Čj A Hv        
5. M Čj Čj        
6. Čj A   Z Distanční výuka pro 6. a 7. ročník
7. Rj Čj Z  
8. Z M Ch Rj F        
9. A F M Ch M        

V 7. ročníku byl zjištěn pozitivně testovaný žák na COVID-19, který měl první vyučovací hodinu spojenou se 6. ročníkem. Proto dnešní vyučování bude zkráceno do 11:30 hod. (pro 6. až 9. ročník) a na základě doporučení KHS by žáci těchto tříd zůstali v pátek 26.11.2021 doma, kdy se dozvíme oficiální výsledek PCR testu. Při potvrzení pozitivity PCR testu by následovala sedmidenní karanténa ukončená negativním PCR testem. Podrobnější informace budou následovat po dalších konzultacích s KHS. Případná distanční výuka pro 6. a 7. ročník bude od pondělí podle změněného změněného rozvrhu (web školy).