Mohyly 1Dne 15.9.2020 se žáci 4.-9. ročníku vydali spolu se svými vyučujícími a s paní archeoložkou Pokornou z Milevského muzea na vrch Chlum u Sepekova, aby se dozvěděli něco o archeologické lokalitě s pravěkými i dalšími památkami a zjistili také něco o práci archeologů v terénu. Počasí bylo toho dne pěkné a v lesním prostředí příjemné. Nejdříve se žáci dozvěděli o místních přírodních a historických zajímavostech rybníka Chobot. Mohyly 2 Poté se přesunuli do dávného lomu kamene, po kterém stále zůstaly zřetelné stopy v lese vrchu Chlum. Další a hlavní zastávkou bylo mohylové pohřebiště, které se využívalo hlavně v době bronzové a paní archeoložka spolu s vyprávěním žákům přinesla také ukázat repliky nálezů z mohyl. Zajímavé byly předměty z bronzu, mnoho žáků totiž nemělo s tímto kovem osobní zkušenost. Mohyly 3 Žáci na místě plnili různé úkoly a později bylo na vrcholku největší z mohyl společné vyhodnocení správných odpovědí. Žáci během místních aktivit našli ještě čas sbírat a poznávat houby, kterých zde bylo mnoho. Žákům se akce líbila a po skončení se vrátili autobusem zpět do Klučenic. Je určitě pěkné zjistit, že spousta památek z blízké i vzdálenější minulosti se nachází nedaleko jejich bydliště a nemusí cestovat nějaké velké vzdálenosti k jejich navštívení. Zajímavostí je, že v ten samý den byla večer v médiích zveřejněna zpráva o nálezu historického pokladu 800 stříbrných mincí ze 13. století také poblíž Sepekova. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.

luk20Žák naší školy se 2. - 4. 9. 2020 pod vedením p. ředitele Suchého zúčastnil OVOV Republikového finále 2020 v Brně. Děkujeme mu za vzornou reprezentaci. Na akci byla také spousta zajímavých sportovních osobností. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE nebo ZDE.

Peněžní záloha za zájezd bude vyplacena v průběhu září.

skola smallNový školní rok bude zahájen 1. září 2020. Na začátku 1. vyučovací hodiny proběhne slavnostní zahájení a přivítání prvňáčků. Vyučování bude do 11:30 hod. a každý žák bude se svou třídou a svým třídním učitelem. Povinnost mít roušky v budově školy není, jejich nošení záleží na uvážení jednotlivých zákonných zástupců. Žáci budou mít oběd připraven již na první den školy. Školní družina bude v provozu. V průběhu školního roku každý žák obdrží 2 Nano roušky se stříbrem zdarma. První obdrží při nástupu do školy. Rouška je opakovaně pratelná, minimálně 50x, popis roušky (ZDE). Těšíme se na Vás,

Váš pedagogický sbor ZŠ Klučenice

MŠ Zvoneček Klučenice má od září naplněnou kapacitu s pěti dvouletými dětmi, takže další může přijmout až po zápisu do MŠ v květnu 2021 (nástup od září 2021). Děkujeme za pochopení.

  • kopretina2provoz v MŠ je do 30. 6. 2020
  • 26. 6. 2020 od 15:00 hod. je rozloučení s dětmi na školní zahradě
  • prázdninový provoz v MŠ bude 3. a 4. týden v srpnu
  • nový školní rok začíná od 1. 9. 2020


Školní rok 2018-2019 začíná dne 3.9.2018, vzhledem k tomu, že ve školním roce 2018 - 2019 nebude naplněna kapacita MŠ, nabízíme volná místa i pro děti z okolních obcí a měst.

srncataPřed kosením na polích myslivecký spolek Klučenice oslovil své členy i širší veřejnost, aby pomohli s vyhledáváním srnčat, kterým hrozil záchyt strojem při kosení a jejich usmrcení či zmrzačení. Srnče se totiž při nebezpečí instinktivně místo útěku co nejvíce přikrčí, což se mu pak stává osudným. Na výzvu reagovali a záchrany srnčat se aktivně zúčastnili naši dva žáci, Alex a Lukáš Dvořákovi, kteří zachránili celkem 11 srnčat. Myslivecký spolek Klučenice jejich pomoc ocenil a o jejich záslužné činnosti informoval také školu. Oba žáci dostanou pochvalu třídního učitele za záchranu zvířat a ochranu přírody. Těší nás, že máme ve svých řadách obětavé žáky, kteří pomáhají ostatním.