skola smallOrganizace vzdělávání:
Dopolední část: 4 vyučovací hodiny (od 07:50 do 11:30)
- především hlavní předměty (ČJ, M, Aj, Prv / Př, Vl)

Oběd – školní jídelna

 - první skupina (1. ročník) od 11:15

 - druhá skupina (2. a 3. ročník) od 11:30

 - třetí skupina (4. a 5. ročník) od 11:45

Odpolední část: (od 11:45 do 15:00)
- vzdělávání vedou vychovatelka, asistentka pedagoga, příp. učitelé

Žáci, kteří budou ke školní docházce přihlášeni (telefonicky nebo e-mailem 18. 5. 2020), přinesou v den nástupu do školy 25. 5. 2020 podepsanou přihlášku k docházce a čestné prohlášení. Bez nich nebude možné žáka do školy vpustit. Formuláře jsou ke stažení na webu školy (Organizace výuky) nebo k vyzvednutí u hlavního vchodu do školy 19. 5. až 22. 5. od 13.00 do 14.00 hodin, nebo po domluvě na telefonním čísle: 724 155 667.

Do školy vstupují pouze žáci, nikoliv doprovázející osoby.

Obědy přihlašujte u vedoucí školní jídelny.

Přihláška:

- v případě přihlášení je zákonný zástupce žáka povinen podepsat přihlášku k nástupu do školy a odevzdat ji při prvním příchodu žáka do školy (formulář k vytištění ZDE)

Čestné prohlášení:
- v případě přihlášení je zákonný zástupce žáka povinen podepsat čestné prohlášení a odevzdat jej při prvním příchodu žáka do školy (formulář k vytištění ZDE)

 Hygienická pravidla:
- hygienická pravidla výuky od 25. května 2020 (pravidla k nahlédnutí ZDE)

Pro každého žáka 2 Nano roušky se stříbrem zdarma:
- opakovaně pratelná, minimálně 50x, popis roušky (ZDE)

 

Pokyn ministerstva školství umožňuje vzdělávat žáky za následujících podmínek:
-  skupina žáků může mít maximální počet 15 žáků, její složení je neměnné
-   žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020
-  škola zajistí doporučená hygienická opatření (1 žák v lavici, dezinfekce, mytí rukou, větrání...)
-  každý žák musí mít na den minimálně 2 roušky a sáček, kam si roušku při sejmutí ukládá
-  při výuce žáci mít roušky nemusí, jsou povinné jen ve společných prostorách školy
-  zákonný zástupce před přihlášením zváží rizikové faktory, pokud žák nebo člen domácnosti patří do rizikové skupiny, a rozhodne o účasti žáka s tímto vědomím (riziková skupina - viz níže)

- v případě přihlášení je zákonný zástupce žáka povinen podepsat čestné prohlášení a odevzdat jej při prvním příchodu žáka do školy

- Základní hygienická pravidla: viz „Metodický pokyn MŠMT“.  (ZDE)

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

covid zs 2020Ze všech oslovených rodičů žáků, kterých se přijímací zkoušky týkají, všichni projevili zájem o konzultace k přijímacím zkouškám. Lišili se však v tom, že např. u dvou žáků bylo od jejich rodičů zjištěno, že by si přáli konzultace distanční formou, tedy nikoliv se žáky přítomnými ve škole. Po vyhodnocení a zvážení všech informací od rodičů jsme se přiklonili k realizaci konzultací pro všechny interesované žáky z 9. ročníku distančním způsobem, tedy pomocí online přenosu. Přijímací zkoušky totiž bude vykonávat letos pět žáků 9. ročníku a z toho někteří mají zdravotní rizikovost a nemohli by se prezenčně zúčastnit. Chtěli bychom umožnit konzultace současně i jim, právě online cestou.

Dalšími zváženými hledisky byla také cesta žáků a učitelů ze školy a do školy, možnosti stravování, hygienická opatření nutná k zajištění bezpečné výuky, i celková časová náročnost prezenčního způsobu konzultací. Navíc žáci způsob online komunikace již znají a umějí používat z běžné online výuky, která probíhá prostřednictvím aplikace Discord. Abychom byli schopni zajistit tyto konzultace pro všechny, zvolili jsme tak společné dobrovolné konzultace online. Konzultace budou probíhat ve stejný čas a se stejnou dotací jako navržené prezenční konzultace. Tedy, že konzultace budou realizovány poprvé od úterý 12. 5. 2020 vždy každé úterý a čtvrtek (pokud není některý ze dnů volno) od 8:00 – 11:45 hod. Celé rozhodnutí naleznete ZDE.

 

Termíny konzultací:

  • vždy v úterý a ve čtvrtek od 8:00 – 11:45 hod.
  • 2 h konzultace z matematiky a 2 h konzultace z českého jazyka

 

Harmonogram konzultací:

ČAS

ROZVRH NA ÚTERÝ*

ROZVRH NA ČTVRTEK*

8:00 – 8: 45

matematika

matematika

9:00 – 9:45

matematika

matematika

10:00 – 10:45

český jazyk

český jazyk

11:00 – 11:45

český jazyk

český jazyk

* pořadí vyučovacích hodin se může změnit podle potřeby

MŠ zápis 2019Základní škola a Mateřská škola Klučenice

zve k zápisu do mateřské školy.

Zápis do MŠ Zvoneček se bude konat v době od 12. 5. - 16. 5. 2020, zájemci se mohou ozvat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo se domluvit s vedoucí uč. Stanislavou Suchou telefonicky (601 105 678).

Pro zapsání dítěte je potřeba vyplnit a odevzdat přihlášku. Je možné ji vyplnit buď před mateřskou školou, nebo již doma z tohoto tiskopisu ZDE. Doporučený počet dětí ve školní skupině je 15 s možností navýšení dle místních podmínek tak, aby byla podle možnosti dodržená zásada rozestupů při práci.

Nošení roušek nebo ochranných štítů v průběhu vyučování je doporučené, při výuce může vyučující rozhodnout dle potřeby i jinak. Roušky nebo ochranné štíty musí mít děti u aktivit ve vzájemné blízkosti např. při skupinové práci. Nošení roušek nebo ochranných štítů je povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školského zařízení.

Všechny závazné podmínky pro přijetí dítěte do MŠ a další důležité informace naleznete ZDE.

Těšíme se na Vás.

zap20Milí rodiče budoucích prvňáčků,
z důvodu dodržení bezpečnostních opatření vyplývajících ze současné situace bude zápis do 1. třídy proveden distanční formou, tedy písemně buď poštou nebo elektronicky na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či do datové schránky 3qpmed8.

Termín zasílání je od 1. 4. do 30. 4. 2020. Pro více informací nebo pro upřesnění můžete volat p. řediteli na 607 038 292 nebo psát na výše uvedený e-mail. Formuláře potřebné k vyplnění při zápisu jsou k dispozici v souborech ke stažení - žádost o přijetí ZDE, případně žádost o odklad ZDE, pro potřeby školní matriky je potřeba vyplnit ještě dotazník pro rodiče ZDE a zápisní list ZDE. Nakonec je potřeba zaslat též kopie občanského průkazu zákonného zástupce a rodného listu dítěte.

Kontaktovat nás kvůli zápisu je potřeba i tehdy, pokud zvažujete odklad, jestliže spadáte bydlištěm do naší školy. Pokud máte potřebná potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny, pošlete je jako přílohu buď poštou, nebo elektronicky. Pedagogicko-psychologická poradna nyní jede v nouzovém režimu, takže některé žádosti ještě nebyly zpracovány, proto pokud nemáte příslušná potvrzení dosud k dispozici, stačí nás o tom informovat a termín zápisu se prodlouží v součinnosti s vyřízením vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.

Nakonec si můžete přečíst desatero pro rodiče dětí předškolního věku ZDE.

Těšíme se na Vás, ZŠ a MŠ Klučenice

rousky msMilí rodiče,
vím, jak je těžké nasadit předškoláčkovi roušku, proto jsem se rozhodla, že pro děti z MŠ Zvoneček ušiji barevné dětské roušky ze stoprocentní bavlny. Možná, když jim řeknete, že jsou od paní učitelky, nosit je budou chtít... V pondělí 23.3.2020 bych Vám je od 9:00 do 10:00 hodin vydala okénkem u vchodu do MŠ. Foto roušek ZDE a ZDE.
Vaše Stáňa

Pokud žáci chtějí, mohou se vzdělávat také za pomoci televize a internetu.

logo ceskatelevizeČeská televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky. Projekt UčíTelka aneb Když děti učí telka vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Řadu edukativních aplikací mohou děti najít také na webu www.decko.cz.

Společnost Scio v souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol nabízí pomoc prostřednictvím Testů do hodin zdarma. Jedná se o krátké tematické testy z českého jazyka a matematiky, které jsou vhodné jako domácí příprava i opakování pro žáky 3. tříd ZŠ – 4. ročníků SŠ. Žáci on-line testy vyplní během 10 až 20 minut a získají přehled o svých znalostech. Testy budou přístupné do konce školního roku. Přístup k testům naleznou na webu www.sciodat.cz.

Nová škola nabízí žákům možnost zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz. Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz.

exclamation

 Ve znění zákona č.561/2004 Sb.a §3 odst.2 vyhlášky č.14/2005Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem přerušujeme provoz mateřské školy od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání, viz ZDE.