Upravení výuky od pondělí 4.1.2021 a prodloužení do pátku 22.1.2021 z důvodu hygienických a organizačních opatření ministerstva školství a zdravotnictví, viz ZDE. Žáci 4. - 9. ročníku se budou učit distančně podle upraveného rozvrhu, který je zde níže k dispozici. Žáci 9. ročníku mají navíc možnost navštěvovat dobrovolně přípravnou hodinu na přijímací zkoušky na SŠ, která je v rozvrhu označena jako M+ a Čj+, tato hodina je nepovinná. Žáci 1. - 3. ročníku budou docházet do školy prezenčně, jich se distanční výuka nedotkne. Případnou absenci žáků omlouvá zákonný zástupce žáka třídnímu učiteli buď přes elektronickou žákovskou knížku v sekci Zprávy, nebo telefonicky či e-mailem dle domluvy. Případná nedorozumění se budeme snažit vždy řešit v nejlepším zájmu žáků, protože současná situace je pro všechny mimořádná a ne vždy je úplně jasné, jak si poradit.

Přejeme žákům i zákonným zástupcům hodně zdraví a sil v nastávajícím období

Váš pedagogický sbor ZŠ Klučenice

rouska

DEN

TŘÍDA

1.hod.

2.hod.

3.hod.

4.hod.

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

PO

1.

Čj/Pr

M

2.

M

Čj/Pr

3.

Čj

M

A

4.

A

A

5.

A

A

6.

D

Z

M

7.

A

Rj

F

8.

Z

Čj

A

9.

M

D

A

Čj+

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

ÚT

1.

Čj/Pr

M

2.

M

Čj/Pr

3.

M

Čj/Pr

4.

Čj

M

Vl

5.

Čj

M

6.

F

M

Čj

7.

M

Čj

D

8.

D

Čj

Rj

9.

F

M

Čj

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

ST

1.

Čj/Pr

M

2.

M

Čj/Pr

3.

M

Čj/Pr

4.

M

Čj

5.

Vl

M

6.

M

D/Př

A

7.

Z

Čj

8.

M

A

9.

A

Čj

M

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

ČT

1.

Čj/Pr

M

2.

M

Čj/Pr

3.

Čj

M

A

4.

M

Čj

5.

M

Čj

6.

M

Čj

7.

D/Př

M

F/Z

8.

Čj

M

Ch

9.

Čj

Rj

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1.

Čj/Pr

M

2.

M

Čj/Pr

3.

M

Čj/Pr

4.

A

A

5.

A

A

6.

F/Z

Čj

A

7.

Čj

M

A

8.

F

M

Z

9.

A

Ch

Z

M+

prani vanocni 2017Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy, děkujeme Vám za vaši přízeň a pomoc v právě již končícím roce 2020 a ze srdce Vám všem přejeme příjemné a klidné prožití svátků vánočních a do nového roku 2021 hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pohody.

Váš pedagogický sbor ZŠ a MŠ Klučenice

Den otevrenych dveri 2018V týdnu od 14.12. do 18.12.2020 bude výuka realizována na 2. stupni rotačně. Do školy na prezenční výuku půjde v tomto týdnu 6. ročník a 9. ročník, které se budou vzdělávat podle rozvrhu uvedeného níže. Pro 7. ročník a 8. ročník bude stále probíhat distanční výuka prostřednictvím programu Discord podle rozvrhu níže (označeno světle modrou barvou). Žáci, kteří nastoupí do školy, si s sebou vezmou nejméně 2 roušky a budou dodržovat hygienická opatření (časté mytí rukou, rozestupy). Školní jídelna bude vydávat obědy.

DEN

HODINA

1.hod

2.hod.

3.hod.

4.hod.

5.hod.

6.hod.

7.hod.

8.hod.

9.hod.

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

PO

6.

D

Z

M

A

Rv

Ov

PO

7.

A

F

Z

Distanční výuka

PO

8.

Z

A

Čj

PO

9.

M

Rj

A

Čj

F

Hv

Ov

                     

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

ÚT

6.

Z

Inf

Čj

F

Hv

ÚT

7.

D

M

Čj

Distanční výuka

ÚT

8.

D

Čj

ÚT

9.

M

F

Čj

Z

Vv

                     

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

ST

6.

M

Čj

A

ST

7.

Čj

Rj

Distanční výuka

ST

8.

M

A

Rj

ST

9.

A

D

Čj

M

                     

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

ČT

6.

D

M

Čj

Vv

Vv

ČT

7.

M

D/Př

Čj

Distanční výuka

ČT

8.

Ch

Čj

M

ČT

9.

Ch

Čj

M

Čj

D

                     

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

6.

M

A

Čj

F

7.

F/Z

A

M

Distanční výuka

8.

Z

M

F

9.

A

Ch

M

A

Rj

Den otevrenych dveri 2018V týdnu od 7.12. do 11.12.2020 bude výuka realizována na 2. stupni rotačně. Do školy na prezenční výuku půjde v tomto týdnu 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník, které se budou vzdělávat podle rozvrhu uvedeného níže. Pro 6. ročník bude stále probíhat distanční výuka prostřednictvím programu Discord podle rozvrhu níže (označeno světle modrou barvou). Žáci, kteří nastoupí do školy, si s sebou vezmou nejméně 2 roušky a budou dodržovat hygienická opatření (časté mytí rukou, rozestupy). Školní jídelna bude vydávat obědy.

DEN

HODINA

1.hod

2.hod.

3.hod.

4.hod.

5.hod.

6.hod.

7.hod.

8.hod.

9.hod.

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

po

6.

D/Př

F

A

Distanční výuka

po

7.

D

Z

F

 

Z

 

po

8.

Z

A

Čj

M

   

po

9.

M

Rj

A

Čj

Hv

F

Ov

                     

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

út

6.

Z

D

M

Distanční výuka

út

7.

D

Čj

Inf

M

 

út

8.

Inf

M

Čj

D

Ov

út

9.

M

F

Čj

Z

Vv

                     

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

st

6.

M

A

M

Distanční výuka

st

7.

Čj

Čj

Rj

A

A

st

8.

M

A

Čj

D

Ch

st

9.

A

D

Čj

                     

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

čt

6.

Čj

Čj

Distanční výuka

čt

7.

M

Hv

M

Vv

Vv

Rv

čt

8.

Rj

Čj

Ch

Rj

Rv

čt

9.

Ch

Čj

M

Čj

M

D

Rj

                     

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

6.

M

Čj

F/Z

Distanční výuka

7.

M

A

F

Čj

8.

Z

F

A

M

F

9.

A

Ch

M

A

Den otevrenych dveri 2018V týdnu od 30.11. do 4.12.2020 bude výuka realizována na 2. stupni rotačně. Do školy na prezenční výuku půjde v tomto týdnu 6. ročník a 9. ročník, které se budou vzdělávat podle rozvrhu uvedeného níže. Pro 7. ročník a 8. ročník bude stále probíhat distanční výuka prostřednictvím programu Discord podle rozvrhu níže (označeno světle modrou barvou). Žáci, kteří nastoupí do školy, si s sebou vezmou nejméně 2 roušky a budou dodržovat hygienická opatření (časté mytí rukou, rozestupy). Školní jídelna bude vydávat obědy.

DEN

HODINA

1.hod

2.hod.

3.hod.

4.hod.

5.hod.

6.hod.

7.hod.

8.hod.

9.hod.

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

PO

6.

D

Z

M

A

Rv

Ov

PO

7.

A

F

Z

Distanční výuka

PO

8.

Z

A

Čj

PO

9.

M

Rj

A

Čj

F

Hv

Ov

                     

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

ÚT

6.

Z

Inf

Čj

F

Hv

ÚT

7.

D

M

Čj

Distanční výuka

ÚT

8.

D

Čj

ÚT

9.

M

F

Čj

Z

Vv

                     

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

ST

6.

M

Čj

A

ST

7.

Čj

Rj

Distanční výuka

ST

8.

M

A

Rj

ST

9.

A

D

Čj

M

                     

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

ČT

6.

D

M

Čj

Vv

Vv

ČT

7.

M

D/Př

Čj

Distanční výuka

ČT

8.

Ch

Čj

M

ČT

9.

Ch

Čj

M

Čj

D

                     

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

6.

M

A

Čj

F

7.

F/Z

A

M

Distanční výuka

8.

Z

M

F

9.

A

Ch

M

A

Rj

ctenari 2017Ve středu 18.11.2020 se pro žáky 1. třídy a 2. třídy (2. a 3. ročník) mění distanční výuka opět na denní (prezenční) výuku. Žáci i jakékoliv osoby uvnitř školy budou nosit po celou dobu své přítomnosti roušky. Každý žák bude mít s sebou každodenně nejméně dvě roušky a igelitový sáček k jejich přeměně a úschově. Žáci si budou průběžně mýt ruce a třídy se budou pravidelně větrat. O přestávkách se žáci nebudou mísit se spolužáky z ostatních tříd. Protože některé vyučovací hodiny budou realizovány na čerstvém vzduchu venku, je vhodné žáky vybavit vhodným teplým oblečením. Samostatně po třídách se budou žáci stravovat ve školní jídelně, která pro ně bude zajišťovat obědy. Školní družina bude také normálně fungovat při dodržení výše zmíněných hygienických opatření.

Těšíme se na opětovný návrat našich žáků do školních lavic a přejeme jim, aby mohli navštěvovat školu v běžném režimu co možná nejdříve.

skolka landart1V MŠ jsme si 14 dní povídali o přírodě, sbírali plody podzimu v lese, skolka landart2zahradě, na poli i po naší obci. Dnes 22.10.2020 jsme před školičkou vytvořili Land art neboli obraz z přírodního materiálu. Děti se učily jemné motorice, smyslu pro detail, omak, trpělivosti a vnímaly všemi smysly každý tvar a svou kreativitou vytvořily toto krásné dílo plné barev. Měly radost, že dýničky vypěstoval kamarád, slunečnice všichni dohromady a i po odkvětu jsme vše sklidili, roztřídili a využili.