exclamationNa den 12.10.2020 se vyhlašuje mimořádné ředitelské volno z důvodu pozivního testu člena pedagogického sboru na covid-19.

covid zs 2020Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku takto: Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

discordV průběhu celého září jsou žáci naší školy průběžně seznamováni s programem Discord, který bude sloužit jako hlavní nástroj pro případ distanční výuky. Starší žáci již tento program, který podporuje mnoho platforem, znají z loňské distanční výuky a přípravy na přijímací zkoušky. Mladším žákům učitelé buď pomohli vytvořit nebo jim sami vytvořili účty a e-maily. Výhodou programu je nejen jeho snadná dostupnost v online verzi, tak možnost instalace aplikace v počítači nebo v chytrém telefonu či tabletu. Někteří ze starších žáků se spolupodíleli na vytváření tříd a vlastně celé virtuální školy, za což jim děkujeme. Pro ty žáky, kteří mají potíže s instalací nebo s účtem na Discordu, jsme připravili obrázkový návod ZDE. V případě potřeby vám rádi osobně pomůžeme, aby vše správně fungovalo.

Mohyly 1Dne 15.9.2020 se žáci 4.-9. ročníku vydali spolu se svými vyučujícími a s paní archeoložkou Pokornou z Milevského muzea na vrch Chlum u Sepekova, aby se dozvěděli něco o archeologické lokalitě s pravěkými i dalšími památkami a zjistili také něco o práci archeologů v terénu. Počasí bylo toho dne pěkné a v lesním prostředí příjemné. Nejdříve se žáci dozvěděli o místních přírodních a historických zajímavostech rybníka Chobot. Mohyly 2 Poté se přesunuli do dávného lomu kamene, po kterém stále zůstaly zřetelné stopy v lese vrchu Chlum. Další a hlavní zastávkou bylo mohylové pohřebiště, které se využívalo hlavně v době bronzové a paní archeoložka spolu s vyprávěním žákům přinesla také ukázat repliky nálezů z mohyl. Zajímavé byly předměty z bronzu, mnoho žáků totiž nemělo s tímto kovem osobní zkušenost. Mohyly 3 Žáci na místě plnili různé úkoly a později bylo na vrcholku největší z mohyl společné vyhodnocení správných odpovědí. Žáci během místních aktivit našli ještě čas sbírat a poznávat houby, kterých zde bylo mnoho. Žákům se akce líbila a po skončení se vrátili autobusem zpět do Klučenic. Je určitě pěkné zjistit, že spousta památek z blízké i vzdálenější minulosti se nachází nedaleko jejich bydliště a nemusí cestovat nějaké velké vzdálenosti k jejich navštívení. Zajímavostí je, že v ten samý den byla večer v médiích zveřejněna zpráva o nálezu historického pokladu 800 stříbrných mincí ze 13. století také poblíž Sepekova. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.

luk20Žák naší školy se 2. - 4. 9. 2020 pod vedením p. ředitele Suchého zúčastnil OVOV Republikového finále 2020 v Brně. Děkujeme mu za vzornou reprezentaci. Na akci byla také spousta zajímavých sportovních osobností. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE nebo ZDE.

Peněžní záloha za zájezd bude vyplacena v průběhu září.

skola smallNový školní rok bude zahájen 1. září 2020. Na začátku 1. vyučovací hodiny proběhne slavnostní zahájení a přivítání prvňáčků. Vyučování bude do 11:30 hod. a každý žák bude se svou třídou a svým třídním učitelem. Povinnost mít roušky v budově školy není, jejich nošení záleží na uvážení jednotlivých zákonných zástupců. Žáci budou mít oběd připraven již na první den školy. Školní družina bude v provozu. V průběhu školního roku každý žák obdrží 2 Nano roušky se stříbrem zdarma. První obdrží při nástupu do školy. Rouška je opakovaně pratelná, minimálně 50x, popis roušky (ZDE). Těšíme se na Vás,

Váš pedagogický sbor ZŠ Klučenice