ctenari 2017Ve středu 18.11.2020 se pro žáky 1. třídy a 2. třídy (2. a 3. ročník) mění distanční výuka opět na denní (prezenční) výuku. Žáci i jakékoliv osoby uvnitř školy budou nosit po celou dobu své přítomnosti roušky. Každý žák bude mít s sebou každodenně nejméně dvě roušky a igelitový sáček k jejich přeměně a úschově. Žáci si budou průběžně mýt ruce a třídy se budou pravidelně větrat. O přestávkách se žáci nebudou mísit se spolužáky z ostatních tříd. Protože některé vyučovací hodiny budou realizovány na čerstvém vzduchu venku, je vhodné žáky vybavit vhodným teplým oblečením. Samostatně po třídách se budou žáci stravovat ve školní jídelně, která pro ně bude zajišťovat obědy. Školní družina bude také normálně fungovat při dodržení výše zmíněných hygienických opatření.

Těšíme se na opětovný návrat našich žáků do školních lavic a přejeme jim, aby mohli navštěvovat školu v běžném režimu co možná nejdříve.

skolka landart1V MŠ jsme si 14 dní povídali o přírodě, sbírali plody podzimu v lese, skolka landart2zahradě, na poli i po naší obci. Dnes 22.10.2020 jsme před školičkou vytvořili Land art neboli obraz z přírodního materiálu. Děti se učily jemné motorice, smyslu pro detail, omak, trpělivosti a vnímaly všemi smysly každý tvar a svou kreativitou vytvořily toto krásné dílo plné barev. Měly radost, že dýničky vypěstoval kamarád, slunečnice všichni dohromady a i po odkvětu jsme vše sklidili, roztřídili a využili.

Upravení výuky od čtvrtka 15.10.2020 do pátku 23.10.2020 z důvodu hygienických a organizačních opatření ministerstva školství. Žáci se budou učit distančně podle upraveného rozvrhu, který je zde níže k dispozici. Žáci 9. ročníku mají navíc možnost navštěvovat dobrovolně přípravnou hodinu na přijímací zkoušky na SŠ, která je v rozvrhu označena jako M+ a Čj+, tato hodina je nepovinná. 1. třída začíná se svou výukou vždy od 8:30 hod., 2. a 3. třída začíná své 2 vyučovací hodiny vždy buď v 8:00 nebo v 10:15 hod. dle rozvrhu níže. Případnou absenci žáků omlouvá zákonný zástupce žáka třídnímu učiteli buď přes elektronickou žákovskou knížku v sekci Zprávy, nebo telefonicky či e-mailem dle domluvy. Případná nedorozumění se budeme snažit vždy řešit v nejlepším zájmu žáků, protože současná situace je pro všechny mimořádná a ne vždy je úplně jasné, jak si poradit.

Přejeme žákům i zákonným zástupcům hodně zdraví a sil v nastávajícím období

Váš pedagogický sbor ZŠ Klučenice

rouska

DEN

TŘÍDA

1.hod.

2.hod.

3.hod.

4.hod.

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

PO

1.

Čj/Pr

M

2.

M

Čj/Pr

3.

Čj

M

A

4.

A

A

5.

A

A

6.

D

Z

M

7.

A

Rj

F

8.

Z

Čj

A

9.

M

D

A

Čj+

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

ÚT

1.

Čj/Pr

M

2.

M

Čj/Pr

3.

M

Čj/Pr

4.

Čj

M

Vl

5.

Čj

M

6.

F

M

Čj

7.

M

Čj

D

8.

D

Čj

Rj

9.

F

M

Čj

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

ST

1.

Čj/Pr

M

2.

M

Čj/Pr

3.

M

Čj/Pr

4.

M

Čj

5.

Vl

M

6.

M

D/Př

A

7.

Z

Čj

8.

M

A

9.

A

Čj

M

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

ČT

1.

Čj/Pr

M

2.

M

Čj/Pr

3.

Čj

M

A

4.

M

Čj

5.

M

Čj

6.

M

Čj

7.

D/Př

M

F/Z

8.

Čj

M

Ch

9.

Čj

Rj

750- 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1.

Čj/Pr

M

2.

M

Čj/Pr

3.

M

Čj/Pr

4.

A

A

5.

A

A

6.

F/Z

Čj

A

7.

Čj

M

A

8.

F

M

Z

9.

A

Ch

Z

M+

Všem žákům jsou hromadně odhlášené obědy.
Pokud bude mít o oběd žák zájem, je nutné jej přihlásit den dopředu na tel. 607 964 953 (telefonovat od 7.00-11.00 hodin). Výdej obědů do vlastních jídlonosičů bude probíhat výdejním oknem vedle vchodu do MŠ od 10.40-11.00 hodin.

První setkání žáků ve třídách v distanční výuce bude 14.10.2020 od 8:00 hod. s třídními učiteli ve virtuálních třídách. Prvňáci se sejdou od 9:00 hod. Druháci od 10:00 hod. Třeťáci od 8:00 hod. Žáci si v klidu vyzkouší spojení, aby vše fungovalo, jak má. Na další dny již bude vypracován distanční rozvrh vyučovacích hodin.

Dne 13.10.2020 je možné až do 15:00 ve škole vyzvednout požadovaná zařízení zákonnými zástupci proti podpisu o hmotné odpovědnosti. Zapůjčení potrvá do odvolání opatření ministerstvem školství. V případě potřeby kontaktujte třídního učitele.

exclamationNa den 12.10.2020 se vyhlašuje mimořádné ředitelské volno z důvodu pozivního testu člena pedagogického sboru na covid-19.