karneval2021I přes nemožnost se spolu sejít naživo se rozhodli žáci 2. a 3. ročníku, že uspořádají karneval. Všichni si s pomocí rodičů připravili zajímavé masky a kostýmy a prostřednictvím webových kamer a programu pro distanční výuku Discord se sešli a předvedli se navzájem ostatním. Nápady byly mnohdy opravdu originální a několik fotek si můžete prohlédnout také ZDE.

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021:Beseda Vltavin 2019

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.

- provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole

- provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení

POZOR: Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení o ošetřovném. Rodiče se mohou dozvědět další informace o ošetřovném např. na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu v sekci 5: Jaký formulář musím vyplnit?

 

Dne 24.2. - 1.3.2021 je mateřská škola uzavřena z důvodu výskytu COVID-19, více v oficiálních pokynech, viz ZDE.

Starší zpráva: Dne 22.2. - 23.2.2021 bylo vyhlášeno ředitelské volno v mateřské škole, mateřská škola v těch dnech nebude fungovat.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

- v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud, tedy výuka 4. - 9. ročníku ZŠ bude pokračovat distanční formou. Distanční výuka bude realizována podle rozvrhu níže.

Od 8.2.-12.2.2021 jsou v ZŠ jarní prázdniny, ale MŠ funguje v normálním režimu od 6:30-16:00 hod.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství
  • provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud
  • pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.
  • o případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.