penaly 2024Dne 31. 5. 2024 jsme měli malování na penály. Bylo to již druhé malování. První byly hrníčky a pro velký úspěch a zájem jsme pozvali paní lektorku z firmy Roziart znovu. Žáci byli opět velmi nadšeni a výsledky byly moc kreativní. Určitě si to znovu příští rok zopakujeme na další materiál.

muzeum iluzi 2024Dne 29. 5. 2024 jsme byli na školním výletu v Praze. Zúčastnil se 1. - 7. ročník ZŠ. Jednou z našich prvních zastávek bylo Muzeum fantastických iluzí. Byla zde možnost vyzkoušet si svět klamů a kouzel, což nadchlo malé i starší žáky. Pěknou procházkou jsme se zastavili na Staroměstském náměstí – viděli jsme radnici, Orloj, Týnský chrám, kostel sv. Mikuláše, poledník a historické domy. Dále pak Václavské náměstí –  sochu sv. Václava a Národní muzeum. Trochu pamlsků a odpočinku nám v pěkném počasí poskytla cukrárna na Mníšku pod Brdy vedle nádherného zámku Mníšek.

1716704946040Dne 22. 5. 2024 žáci 1. stupně vyrazili do Sedlčan na „Atletický trojboj“. Soutěžili v hodu kriketovým míčkem, běhu na 50 m a ve skoku do dálky. Vše se obodovalo a zprůměrovalo. Skok do dálky si děti měly možnost vyzkoušet a přineslo to výsledky. Kája Žáková vybojovala celkově 3. místo a Sofie Prokopová 1. místo ve svých kategoriích. Chybička se vloudila a přišla velká omluva, že organizátoři přehlédli 1. místo Natálie Jarešové. Kromě těchto oceněných výsledků měli naši žáci prvenství i v jednotlivých disciplínách. Kája Žáková byla 1. v běhu, František Kopička a Sofie Holanová byli nejlepší v hodu, hned za Sofií byla Hana Stará. Dokonce 1. místo máme i ve skoku do dálky, přestože nemáme doskočiště. Nejdelší skok ve své kategorii měla Amálka Berginová. I ostatní žáci mohou být na svoje výkony hrdí, velmi dobře konkurovali ostatním školám. Všichni žáci si statečně změřili své síly s konkurencí a potkali zde i přátele z jiných škol.  Akce byla velmi zdařilá.

s certy nejsou zadne zerty 2024Dne 20. 5. 2024 naše škola navštívila Divadlo A. Dvořáka v Příbrami. Představení se jmenovalo „S čerty nejsou žádné žerty.“ Dětský muzikál na motivy slavné pohádky. Čertovská pohádka vypráví o mladém mlynáři Petrovi, kterého zlá chamtivá macecha Dorota připraví o mlýn a všechen majetek po mamince a tatínkovi.  Dětem se pohádka velmi líbila.

anglie 2024Žáci druhého stupně se zúčastnili školního zájezdu do Velké Británie. Zájezd se konal od 27.4. do 2.5.2024. Cesta vedla přes Německo, Belgii a Francii. V přístavu Calais proběhlo nalodění na trajekt do Doveru. Během těchto dnů děti navštívily přímořské město Brighton. Prohlédly si toto město, jehož hlavními lákadly jsou královský palác Royal Pavilion, Sea Life Centre, 162 m vysoká vyhlídková věž British Airways i360, uličky The Lanes a zábavné molo Palace Pier.

Také navštívily filmové ateliéry Warner Bros, ve kterých probíhalo natáčení filmů o čarodějnickém učni Harry Potterovi. Prošly se k útesům Beachy Head, které patří k nejvyšším v Anglii, přírodnímu parku Seven Sisters. Prohlédly si lázeňské město Eastbourne. V Londýně se projely lodí po řece Temži, cestovaly metrem navštívily London Eye, prošly se kolem Houses of Parliament, Westminster Abbey, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Buckingham Palace. Žáci byli ubytováni v anglických rodinách.

den zeme 2024Dne 19. 4. 2024 se žáci 2. stupně vypravili do okolí Klučenic, aby sbírali odpadky. Nejdříve se seznámili s různými druhy odpadu, možnostmi recyklace a umístěním kontejnerů v obci. Poté se vydali směrem na Voltýřov, kde nacházeli zpravidla plastové a skleněné odpadky. Plechové nádoby od energetických nápojů nebyly tak časté jako v loňském roce, kdy jsme se vydali směrem na Planou. Sesbírané odpadky poté setřídili do kontejnerů, den se i přes větrné počasí vydařil a žáci se dokázali touto činností nadchnout.

Dne 22. 4. 2024 žáci 1. stupně v rámci dne „DEN ZEMĚ“ pozorovali jarní rozkvetlou přírodu a čistotu životního prostředí. Absolvovali výstup na rozhlednu Milada a její okolí. Proběhlo poučení o třídění odpadu a milé zjištění, že opravdu všude jsou k dispozici třídící kontejnery a odpadkové koše. Závěrem jim žákyně Magda Muziková z 5. ročníku poskytla ukázku krmení koní a ovečky na krásných čistých pastvinách. Bylo to velmi zajímavé a ani nás neodradilo chladné počasí.