Stejně jako každý rok i letos si klučenické děti užily tradiční dětský karneval.
V sobotu 13.února odpoledne se začala tělocvična v Klučenicích zaplňovat nejrůznějšími maskovanými postavičkami.
Mohli jste tu potkat sličné princezny, roztomilé berušky, stejně jako neohrožené piráty či strašidelné čarodějnice.
Celkem se sešlo asi padesát dětí v doprovodu rodičů i prarodičů.
O hudební produkci se stejně jako v loňském roce postarala Školní hudební skupina pod vedením p. uč. Hany Daleké, role moderátorky celého odpoledne se ujala p. uč. Adéla Pikousová.
Starší žáci naší školy si pro malé kamarády připravili několik soutěží o sladké odměny.
Hrály se tradiční a oblíbené hry jako židličkovaná nebo tanec s balónky i nové soutěže, např. země-voda.
Nechyběla ani tombola, takže si všechny děti odnášely domů sladkosti a drobné dárky.
Vrcholem zábavného odpoledne byla promenáda masek a soutěž o nejkrásnější masku.
Hodnotili všichni dospělí v sále.

Ceny za nejlepší masky si nakonec odneslo osm dětí, ale určitě i další kostýmy by si zasloužily ocenění.
Hlavní ceny – krásné dorty vyrobené šikovnými maminkami p. Procházkovou a p. Simonovou - vyhráli Natálka Přibylová a Pepča Kulas.
Dík patří všem, kteří se organizačně nebo sponzorsky podíleli na přípravě karnevalu.