Dokument MŠMT č.j. 11 182/2009-20

Organizace školního roku 2010/2011 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2010. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2011. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2011.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2010.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 2011. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2011.

Jarní prázdniny
v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

28.2. -   6.3. 2011
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do středy 31. srpna 2011.
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.

Vzhledem k probíhající rekonstrukci školy bude termín zahájení školního roku ještě upřesněn!15. června se k nám do 1.třídy přišli už tradičně podívat předškoláci z  mateřské školy
s paní učitelkou Burianovou. Prvňáci se pochlubili třeba tím, jak umí číst  a počítat, zahráli dětem divadélko O zajíčkovi, kohoutovi a lišce.  Společně s dětmi ze školky si povídali o zvířátkách a poznávali hlasy  domácích zvířat. Předškoláci  odpovídali na zvídavé otázky, počítali,  poznávali geometrické tvary, barvy, kreslili obrázek a nestyděli se ani  zazpívat či přednést básničku. Už se na vás Anetko, Petruško, Kačko,  Betynko, Míšo a Jiříku v září moc těšíme.                                             
                                                                               Dagmar Šplíchalová

Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou již popáté uspořádal Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – územní odbor Příbram, ve spolupráci s občanským sdružením Elrond, letos na téma Hasiči jedou k zásahu. Dne 2. června se sešla komise sestavená z pracovníků obou zadavatelů soutěže a provedla výběr a vyhodnocení výtvarných prací po jednotlivých kategoriích. Z našich žáků dosáhli výborného umístění žáci 2. třídy:

Josef Pecka         1. místo
Martin Mladý       2. místo

Další soutěž pořádalo Okresní sdružení hasičů Příbram. Téma znělo "Požární ochrana očima dětí". A i zde naši žáci zabodovali. Ve své kategorii získali přední umístění:
                                              Lukáš Koubalík      1. místo
                                              Adam Dvořák        2. místo

Žáci pracovali pod vedením paní učitelky H. Dalecké.

Slavnostní vyhodnocení soutěže, předání cen a diplomů, bude provedeno v pátek 18. června 2010 v objektu stanice Hasičského záchranného sboru v Příbrami od 10.00 hodin. Vyhodnocení soutěže bude spojeno s exkurzí v prostorách stanice a seznámením s používanou hasičskou technikou.

Žáci 1.-3. třídy společně s dětmi z MŠ se v pondělí 7.6. vypravili na školní výlet na hrad Točník. Už u brány na ně čekaly krásně ustrojené postavy z pohádek, konkrétně naše školáky provázel po hradě sám pan král. Po úvodních soutěžích s balancovníkem se děti dozvěděly něco o práci řemeslníků a prohlédly si jejich výrobky z kůže, dřeva, kamenů, drátků atd. Vlastnoručně si vyrobily svíčku, obdivovaly paličkování, zdobení perníčků, zaujala je práce na hrnčířském kruhu, u kováře viděly mimo jiné, jak se dělá hřebík, mohly si vyrazit svou minci. Každý řemeslník dal dětem otázku a zapsal do soutěžní křížovky odpověď. Naše děti se ani jednou nespletly a tak vyluštily heslo k pokladu. Ten střežil veliký drak. Hodný skřítek dětem za heslo a písničku poklad otevřel a každému dal odměnu. Divadelní představení tety Terezy se dětem líbilo, stejně tak i zápas šermířů. Školáci si vyzkoušely projít velkou pavučinou, házely míčky na cíl, tkaly látku nebo třeba střílely z kuše na terč. Na závěr si mohly nakoupit ve stáncích dárky domů či něco na památku.

       Počasí nám přálo, myslím, že letošní výlet se vydařil.

Dagmar Šplíchalová

Dne 18.5.2010 se žáci 4.-9. třídy ZŠ Klučenice vydali na exkurzi do Záchranné stanice pro zraněné živočichy ve Voticích.
Byla zde k vidění spousta zachráněných zvířat a ptáků, kteří se bohužel nemohou vrátit zpět do přírody kvůli svému trvalému handicapu.

Ve Voticích jsme se podívali také na místní hřbitov na kopii hrobky Ježíše Krista.
Pak jsme jeli do zámeckého parku v Ratměřicích, kde rostou dva obrovské stromy – sekvojovce, které jsou největší v České republice a možná i v Evropě.
Další trasa vedla na Velký Blaník. Během výstupu na Blaník jsme plnili různé úkoly ze znalostí přírody.

Vystoupili jsme na rozhlednu, ze které byl krásný rozhled do okolí. Nakonec jsme se zastavili v Louňovicích , kde jsme si prohlédli kámen z Blaníku, původně určený pro Národní divadlo.
Byl to krásný a poučný výlet.

Alžběta Pecková, 6.tř.

V pátek 28.5. si žáci 8. a 9. ročníku vyzkoušeli, jaké to je stoupnout si před třídu prvňáčků a třeťáků a podle vlastních příprav vést vyučovací hodinu.
A neměli to jednoduché, protože výuka ve spojených třídách je vždycky náročnější.
Žáci brali vyučování naprosto vážně a jejich „učitelé“ se snažili vysvětlovat a pomáhat, kde bylo potřeba.
Počáteční rozpaky většinou brzy pominuly, bylo zajímavé sledovat reakce na obou stranách.

Někteří „vyučující“ si vedli lépe,jiní byli trochu rozpačití a nejistí, ale vždy společnými silami dovedli hodinu do konce.
Děti vyučování bavilo, pro osmáky a deváťáky to byla určitě zajímavá zkušenost, jak vypadá škola z pohledu za katedrou.
Já zas měla ten den možnost vidět své žáky trochu jinak.
Myslím,že by byla škoda to v budoucnu nezopakovat.

Dagmar Šplíchalová

Základní škola Klučenice se zapojila do projektu„Recyklohraní“.
Jedná se o dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení, spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízeních v České republice.

V budově naší školy budou umístěny sběrné kontejnery na drobné elektrozařízení a baterie.
Kdo chce využít této možnosti, může uvedený odpad nejpozději do 10. 6. do školy přinést.