klokanDne 17. 3. 2017 se konala tradiční matematická soutěž Matematický Klokan. Kromě 1. ročníku se účastnily všechny třídy školy. Nejmladší účastníci dostali též osvědčení o účasti v této soutěži. Pro rozvoj matematického a logického myšlení i pro chvíle přemýšlení a hloubání se tato soutěž hodí dokonale, žáci ovšem museli účinně využít i strategii, které příklady vyplnit a které nechat prázdné, aby nepřišli o body. Děkujeme všem žákům za jejich odhodlání a zajímavá řešení a zde přinášíme pořadí řešitelů v daných kategoriích.

karneval 2017V sobotu 18. února se v Klučenicích v tělocvičně konal tradiční dětský karneval. Organizace se chopili deváťáci se svým třídním panem učitelem Kubíčkem, a s panem ředitelem. Třída, která karneval organizuje, si vždy zvolí téma svých masek. Kluci se rozhodli pro divoký západ a šli za kovboje a indiány, pan učitel Kubíček přišel v kostýmu Old Shatterhanda.
Kluci připravili pěknou hudební produkci, a proto se tělocvičnou už od začátku rozléhaly skočné disko rytmy. V jednu hodinu začali přicházet první návštěvníci a o něco později začaly soutěže. První soutěží byla známá židličkovaná. Následovalo házení míčkem na klauna a do koše a nošení ping-pongového míčku přes kladinu. Všichni se pak pobavili při přetahování lanem, které se táhlo skoro přes celou tělocvičnu. Následovalo vydávání tomboly a losování hlavních cen. Poté přišlo na řadu vyhlášení nejlepších masek. Porotu tvořili sponzoři karnevalu. Na třetím místě se umístil vodníček, na druhém pirát a na prvním kuchtík.
Pak přišla druhá várka soutěží - tanec s tenisovým míčkem mezi čely, balonková soutěž a pro zájem se ještě zopakovalo přetahování lanem. Také se hodně tančilo, úspěch měl kovbojský tanec, který kluci předtancovávali na podiu, a chybět samozřejmě nemohla ani populární mašinka. Akce se velmi vydařila, rodiče, děti i sousedé odcházeli domů spokojeni.

hory 2017Úspěšně jsme od 5.-11.2.2017 absolvovali lyžařský výcvik. Fotografie naleznete zde. Reportáž z něj pro vás napsala Petra L.

Nastal den, na který jsme se všichni těšili. Byl to den 5. 2. 2017 - den kdy jsme odjížděli na hory do Nových Hutí. Když jsme se všichni shromáždili před školou, nastoupili jsme do autobusu. Cesta trvala asi 2 hodiny. Jel s námi pan ředitel, jeho dcera Kačka a pan učitel Kubíček. Když jsme přijeli na hory, vyndali jsme si z kufru věci a dali jsme je před dveře hotelu. Potom jsme vyndali lyže a dali jsme je na hromadu a potom je odnesli do lyžárny. Když jsme přišli do hotelu, dal nám pan ředitel klíče od pokoje a my jsme si šli vybalovat věci. Pokoje se nám na první pohled moc nelíbily, ale potom už nám to nepřišlo až zas tak strašné. Když jsme si vybalili, šli jsme na večeři, která první den nebyla moc dobrá, tak jsme se báli, že tam budou vařit pořád stejně. Ale nakonec vařili dobře.

Po večeři jsme šli na pokoje a potom do společenské místnosti, kde nám pan ředitel říkal, jak budeme rozděleni ve skupinách na lyžování a co se bude dít následující dny. Každý den jsme na horách dělaly kvíz, ve kterém bylo 10 otázek. První den jsme se měli rozdělit po čtyřech a vybrat si jméno skupiny. Každý den ráno byl budíček v 7 hodin a v 8 byla snídaně, po snídani jsme měli půl hodiny na to, převléct se do věcí na lyžování, a šli jsme před lyžárnu pro lyže. Na sjezdovce jsme se rozdělili podle toho, jak nás první den rozdělil pan ředitel. Ti, co neuměli lyžovat, se dopoledne učili obouvat lyže a odpoledne jezdit mírně svahem. Každý večer nám učitelé pouštěli videa z toho, jak jsme lyžovali a jak jsme se zlepšili. Ve středu jsme šli na procházku, kde jsme se dozvěděli spoustu věcí o Šumavě a potom jsme šli na pohár, který všem moc chutnal. Ve čtvrtek jeli dobří lyžaři na Zadov a zbytek zůstal v Nových Hutích. Poslední večer jsme dělali představení, která jsme si měli nacvičit, a potom jsme měli diskotéku. V sobotu po snídani jsme sbalili věci a šli jsme je dávat do autobusu, pak jsme odjeli všichni domů.

alt alt

Milí rodiče, stejně jako loni i letos bude základní škola vyplňovat žákům 9. ročníku do přihlášek na SŠ nejen známky, ale vyplní též část určenou rodičům na základě podkladů, které žáci přinesou z domova. Přihláška tak vypadá uniformně a škola navíc rodiči zadané podklady zkontroluje, protože se dříve často vyskytovaly chyby. Proto již žáci dostali tiskopisy pro podklady rodičům i vzor, jak je vyplnit. Konečným termínem k odevzdání tohoto podkladu bude 15. 2. 2017, aby bylo možné data zpracovat a dát žákům hotovou přihlášku, kterou poté musí zajít potvrdit ke svému lékaři a do 1. 3. 2017 (krajní termín!) odevzdat řediteli SŠ, na kterou se hlásí. Pro jistotu ještě oba podkladové tiskopisy (tiskopis a vzor) rodičům přikládáme zde (poklikněte na obrázky s tiskopisy). Přejeme hodně zdaru!