Vážení rodiče, zákonní zástupci,

školské odbory vyhlásily na den 27. 11. 2023 celodenní stávku. Tato situace zatím trvá.
Právo na stávku je zákonným právem každého zaměstnance. V tuto chvíli zjišťujeme míru zapojení našich zaměstnanců, z čehož se pak bude odvíjet případný provoz, event. uzavření školy dne 27. 11. 2023.

Velmi se obáváme, že nastavení plánovaných škrtů může být pro naši školu likvidační.
Chceme dát jasně najevo, že platové poměry pro nepedagogy jsou neúnosné. Škola bez nich dobře fungovat nemůže. Jsme ve velké nejistotě z různých mediálních informací a neschopnosti kvalitní komunikace zodpovědných osob, které rozpočet a opatření připravují.
Nejde o stávku za zvýšení platů učitelů. Cílem stávky je zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství a je ohrožena existence malotřídních škol.  

Důvody vedoucí ke stávce:
  • úprava financování výuky a chystané snižování počtu hodin na školách (tím např. snížení počtu dělených hodin, popř. snížení stavu pedagogů na školách)
  •  uvažované snižování stavu nepedagogických pracovníků (školníci, THP pracovníci) a méně peněz na ně (došlo by dokonce ke snížení jejich platů)
  •  redukce stavu asistentů pedagoga k žákům s nutností pedagogické podpory a individuálním vzdělávacím plánem
  •  další snižování prostředků na ONIV (neinvestiční výdaje, ze kterých se hradí např. povinný plavecký výcvik, další vzdělávání pracovníků – semináře apod., pomůcky a potřeby pro výuku, …)

Žádám vás, rodiče, o pochopení a vstřícnost.

Ředitelství ZŠ a MŠ Klučenice