mohyly 1Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 28. 6. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 1. 7. 2021. Tímto mimořádným opatřením se zpřesňuje a vyjasňuje režim různých činností ve školství v prázdninových měsících a uplatnitelnost obecných epidemiologických opatření upravených v souhrnném mimořádném opatření:

Provoz mateřských škol a základních škol se upravuje tak, že se na vzdělávání dětí a žáků podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce v prezenční formě neuplatní, to znamená, že děti nejsou, stejně jako doposud, povinny prokazovat se pro přítomnost na vzdělávání v mateřské škole testováním/prodělaným covidem-19/očkováním; totéž platí u zaměstnanců školy.