radava 17Ve čtvrtek osmého května v osm hodin ráno jsme naložili krosny s věcmi do auta a vyšli jsme nalehko. Šli jsme z Klučenic směrem na Babíny. Pod Babínami jsme odbočili na polní cestu a šli jsme asi kilometr a došli jsme do Zahořan. Ze Zahořan jsme šli směrem na Pelechy a potom jsme přišli přes les až na takovou louku a tam jsme se nasvačili. Posvačili jsme a zase jsme se vydali na cestu. Došli jsme do Žebrákova. Tam jsme odbočili na lesní cestičku zarostlou kopřivami. Lesem kolem potoka jsme šli asi tři kilometry.

Pak jsme odbočili nahoru doprava a po louce jsme došli do Chrástu. Tady jsme si u bývalé školy, dnes hospody, chvíli odpočinuli a pak jsme došli až k řece naproti Orlíku. Pak jsme se vrátili kousíček zpátky a opékali jsme buřty. Než jsme rozdělali oheň, tak se většina dětí šla vykoupat. Po opečení buřtů jsme šli směrem na Radavu. Po dvou kilometrech jsme došli až tam. Tam nám pan učitel Smrčina zaplatil stanování a šli jsme postavit stan. Večer nám v hospodě udělali večeři, buď smažený sýr, nebo pečené kuře. Po večeři jsme šli zpět do tábořiště, kde jsme zapálili oheň a povídali jsme si o strašidelných příbězích a po večerce šli spát.

hummer 2017Školní výlet 1. stupně se letos konal na Den dětí 1. června. Vypravili jsme se společně s dětmi z MŠ na Tvrz HUMMER do Horních Počernic. Hradby Tvrze se nám otevřely v 10 hodin, kdy žáky přivítal moderátor – kovboj a zahájil program na kovbojské téma. Po úvodní soutěži (hádání hudebních ukázek z filmů) dětem představil stanoviště, které si mohly libovolně obcházet a vyzkoušet si např. střelbu z luku, z praku, hádanky stop zvířat, výtvarný koutek, skákací hrad, lovení rybiček a řádění v dřevěném hradu s různými průlezkami. Soutěžilo se v přetahování lanem nebo v štafetovém závodě s vodou. Někteří si vyzkoušeli jízdu na koni a nakoupily suvenýry. Kluky lákaly luky, meče nebo praky, děvčata vybírala náramky a ozdůbky. Po obědě jsme zhlédli humornou kovbojskou show – představení s bičem, koltem a drezurou koně. Zapojily se i děti, když musely unikat kovbojskému lasu. Nejvíc překvapená byla asi Maruška z 1. třídy, která se ocitla na ležícím koni a měla za úkol předstírat mrtvou Indiánku. Na závěr si ještě děti mohly zasoutěžit ve družstvech nebo využily nabídku stanovišť.

V září se naši prvňáčci společně s Alenkou, Michalem a pohádkovým kocourem Sactenari 2017mem vypravili na velkou cestu do Království čtenářů. Svou cestu zahájili v Živé abecedě, dále pak pokračovali ve Slabikáři. Vše začalo v Povídálkově. Za ním pramení Přípravný potok, po kterém se děti dostaly do Země slabik. V Zemi slabik postupně poznávaly Písmenkové hory, pod kterými pramení Slovní řeka. Ta děti dovedla až k Větnému moři, za nímž už na všechny čekalo pobřeží země Království čtenářů. Tomu vládne moudrý král Ota První, který naše malé čtenářky celou cestu sledoval a posílal jim ve Slabikáři dopisy.

Maruška, Eliška a Markétka tuto náročnou cestu velmi dobře zvládly, naučily se pěkně číst, a proto král Ota První 30. května navštívil naši školu a osobně děvčata pasoval na čtenářky. Na památku každá dostala pamětní list a knížku Kouzelná aktovka. Také druháci celý rok pilně četli ve škole i doma. V prvním pololetí zaplnili lístky s přečtenými knížkami celý čtenářský strom. Ve druhém pololetí pak každou přečtenou knížku představili svým spolužákům a vypracovali k ní čtenářský list. Všichni si tak za mimoškolní četbu zasloužili čtenářské diplomy. Nejpilnějším čtenářem druhého ročníku se stal Matyáš Fořt, který od ledna přečetl jedenáct knížek! Král Ota všechny děti pochválil, měl velkou radost, že je čtení baví a popřál jim i do budoucna mnoho hezkých zážitků s knížkami.

den deti 2017V neděli 28.5. ve 13:00 byly na klučenickém hřišti zahájeny soutěže v rámci dne dětí. Účast téměř šedesáti dětských návštěvníků byla velmi potěšující. Po úvodu byly děti seznámeny s pravidly jednotlivých soutěží a poté postupně navštěvovaly herní stanoviště. Stanovišť bylo připraveno devět. Konala se zde například střelba ze vzduchovek, plavba v lodičce, přechod po laně, srážení kuželek a házení míčků na bizona. Na každém stanovišti byly pro děti připraveny drobné odměny. Po absolvování všech soutěží byl každý zúčastněný obdarován balíčkem s překvapením. V průběhu i na konci celé akce měly děti možnost se osvěžit netradičním způsobem. Místní sbor dobrovolných hasičů se totiž rozhodl vodním dělem zpříjemnit nesnesitelné horko. Fotografie naleznete zde.

blanik 2017Dne 23. 5. 2017 se celý druhý stupeň posílen o žáky pátého ročníku vypravil na bájnou horu Blaník. Předtím, než jsme začali stoupat výš a výš k vrcholu, jsme v zámecké zahradě v Ratměřicích obdivovali vzrostlé sekvoje a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o jejich původu, životním prostředí i podmínkách, při kterých mohou růst.U paty Velkého Blaníku jsme si prohlédli pár ukazatelů a už šlapali stále více do kopce. V cestu se nám vytrvale stavěly balvany a kořeny stromů. Nezalekli jsme se však a odměnou nám byla rozhledna na vrcholku. Výška Blaníku je 628 m n. m. Při cestě dolů jsme ještě těsně pod vrcholem mohli lehce přehlédnout zbytky obranného valu keltského opevnění. Cestou dolů si žáci mohli v naučné stezce porovnat délku svých skoků s různými zvířaty. Minuli jsme také nikdy nepoužitý menší základní kámen k Národnímu divadlu. Naši pouť jsme zakončili v nově vzniklém muzeu přírody, kde jsme symbolicky mohli slyšet hlasy blanických rytířů z hloubi hory. Exkurze se nám velmi líbila a počasí nám přálo.

Den Zeme 2017Dne 10. 5. 2017 se v naší škole slavil Den Země, který je tradičně věnovaný Zemi a péči o ni. Připomíná si ho více než miliarda lidí ve 193 státech světa. Naši žáci ho strávili péčí o keře, trávníky a okolí školy, dále sběrem odpadu a úpravou dětského hřiště. Žáci 1. stupně vyrazili do přírody v okolí. Počasí se vydařilo a žákům se Den líbil.

Den matek 20176.5.2017 jsme byli s MŠ na Dni matek v Krásné Hoře n.Vlt. Vezli jsme s sebou k prezentaci i naše keramické výrobky, které jsme ve vestibulu kulturního domu vystavili. Děti si penízky z výtěžku schovaly na koupi nového slunečníku k dětskému pískovišti, které se vybuduje během letních prázdnin. Všem se vystoupení moc líbilo, což byla ta největší pochvala pro nás všechny. Maminkám touto cestou děkujeme, že s dětmi do Krásné Hory přijely.