mdd 2024Dne 5. 6. 2024 měla naše škola Den dětí. Bylo konečně hezké počasí. Žáci na hřišti plnili bojové a sportovní úkoly dle jednotlivých stanovišť. Fotbal, běh na 60 m, fotbalový slalom, závod v pinkání – pálky, badminton, líný tenis, skákání přes gumu, školkový fotbálek, frisbee a další. Odměnou  bylo plno sladkostí od hasičů. HZS Klučenice nabídl velmi poutavou a zajímavou ukázku své činnosti. Žáci měli možnost vyzkoušet si i stříkání vody z hasičské hadice a viděli hašení pěnou. Zkusili si, jak je těžká přilba a ochranný oděv hasiče. Bylo zajištěno i občerstvení a zmrzlina. Děti si den pěkně užily.