IMG 20210903 094511Dne 3.9.2021 proběhla na naší škole „Ochrana obyvatel za mimořádných událostí“ Žáci byli předem seznámení s bezpečností a ochranou svého zdraví . Cílem naší cesty byla obec Kamenice . Po cestě jsme pozorovali přírodu, dopravní situaci a plnili jsme různé úkoly v této oblasti . V obci Kamenice byl odpočinek se svačinou a následně žáci si zkoušeli záchranu kamaráda a první pomoc při úrazu. Fixace zlomeniny pomocí přírodních materiálů, použili obvazový materiál z lékárničky, která vždy je nezbytnou součástí každé cesty. Zhodnotili vážnost různých zranění a postup při přivolání pomoci včetně důležitých telefonních čísel.