Pro žáky 6. a 7. ročníku platí z důvodu pozitivního PCR testu žáka 7. ročníku karanténa (bližší informace pro žáky a rodiče těchto ročníků naleznou v elektronické žákovské knížce Portál) a na webu školy je vyvěšen nový rozvrh pro distanční výuku pro tyto dvě třídy na následující týden, kdy se tito žáci budou vzdělávat prostřednictvím programu Discord. Ostatní žáci se učí podle svých běžných rozvrhů a změny se jich nijak nedotknou. V případě dotazů a případných technických problémů kontaktujte své třídní učitele.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
PO 1. Čj M Tv Čj          
2. Čj M Tv Čj          
3. Čj M Čj A A        
4. Čj M Čj A A        
5. Hv Čj A Vl Inf        
6.   F M D/Př Distanční výuka pro 6. a 7. ročník
7. M A F  
8. Z A Čj M   Hv Ov  
9. D M A Čj Rj F Hv Ov  
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
ÚT 1. Čj M Čj Vv          
2. Čj M Čj Vv Prv        
3. Čj M Čj Tv Prv        
4. M Čj Tv Vl        
5. M Čj Čj Vl        
6.   F/Z Čj M Distanční výuka pro 6. a 7. ročník
7. D/Př Čj F/Z  
8. Inf Čj D Tv Tv Vv
9. M Rj Čj Tv Tv Z Vv
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
ST 1. Čj Prv Hv Tv Čj        
2. Čj M Hv Tv Čj        
3. Čj M Tv Čj        
4. Čj M Tv Čj        
5. M Čj A Čj Tv        
6. Čj D   A Distanční výuka pro 6. a 7. ročník
7. D   A M
8. F M D A Čj        
9. M A Rj Čj A        
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
ČT 1. Čj M Čj          
2. Čj M Čj          
3. Čj M Prv Vv Čj        
4. Čj M Vv Vv Čj Čj      
5. M M Aj Vv Vv   Tv    
6.   Čj M Distanční výuka pro 6. a 7. ročník
7. M Čj  
8. Ch A Čj M Tv Tv Rj Rv  
9. Ch Čj Čj Tv Tv D  
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
1. M Čj Prv A          
2. M Čj Prv A          
3. M Čj A Hv          
4. M Čj A Hv        
5. M Čj Čj        
6. Čj A   Z Distanční výuka pro 6. a 7. ročník
7. Rj Čj Z  
8. Z M Ch Rj F        
9. A F M Ch M