logo zms klucenice4Nový školní rok 2021 - 2022

Vážení rodiče, vážení kolegové, milí žáci,
     zahajujeme nový školní rok 2021/22 s jedním velkým přáním, ať je ten letošní rok o poznání klidnější. V prvních dnech nás neminou určitá protiepidemická opatření, která, doufejme, pomohou nastolit klidnější a pro výuku příznivější časy.
     Bude-li to jen trochu možné, chceme se postupně vracet i k našim tradičním akcím, které byly v uplynulých 2 letech nuceně omezeny, ať jsou to zájmové kroužky, různá vystoupení či celoškolní projekty. Držme si tedy vzájemně palce, spolupracujme, jak nejlépe to půjde.

     Školní rok 2021-2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021 7:40 v budově školy. Všechny prázdniny a státní svátky v tomto školním roce 2021-2022 naleznete uvedené ZDE.

Testování žáků – obecné informace

Součástí opatření je povinnost žáků se na začátku školního roku 3x otestovat antigenními testy. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 16. 8. 2021 si můžete přečíst ZDE.

Zde se můžete podívat na instruktážní video k aktuálně používaným testům.

Testování proběhne pod dohledem pedagogických pracovníků v kmenových třídách:

1. ročník ve dnech 1., 6. a 9. 9. antigenními testy, testování může být přítomen 1 rodič

2. – 9. ročníky ve dnech 1., 6. a 9. 9. antigenními testy

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky kromě krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní a doloží níže uvedené podmínky:

- 14 dní po plně dokončeném očkování

- prodělání onemocnění covid-19 (max. 180 dní od prvního pozitivního testu)

- potvrzení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a družině a dodržení dalších opatření).

Informace k průběhu začátku školního roku

1.9.2021 (středa)
- škola se otevře v 7.40 hod.

- 1. ročník si převezme p. učitelka, výuka do 8:45
- žáci půjdou do svých kmenových tříd, kde vyčkají na své třídní učitele
- testování antigen. testy cca 20 min v kmenových třídách

- ukončení vyučování 2.-9. r. – 11:30

- školní jídelna v provozu od 1. 9. 2021

- ranní a odpolední družina v provozu od 1. 9. 2021

 

2.9.2021 (čtvrtek)

- žáci půjdou do svých kmenových tříd, kde vyčkají na své třídní učitele

- 1. ročník si převezme p. učitelka, výuka do 9:30
- 1. st. ukončení vyučování 11:30 - postupné odchody do jídelny
- 2. st. ukončení vyučování 11:30 - postupné odchody do jídelny

 

3.9.2021 (pátek)

- vyučování do 11:30 (Projektový den)

 

6.9.2021 (pondělí)

- testování antigen. testy cca 20 min v kmenových třídách

- vyučování podle rozvrhu

                                                                               Děkujeme za spolupráci

                                                                                         Aleš Suchý