zs logo short

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3.5.2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

V základních školách od 3. 5. 2021 se v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), tzv. rotační výuka. Stejné již bylo schváleno v pondělí pro Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský kraj.

Žáci 2. stupně ZŠ se budou testovat 2x týdně (Po a Čt od 7:40 hod. ve školní tělocvičně), aktuální rozvrh pro rotační výuku 2. stupně je umístěn v tomto článku níže.

Žáci 1. stupně ZŠ se testují 1x týdně (Po od 7:40 hod. ve školní tělocvičně) a jsou bez rotace (nestřídají se po týdnech), chodí vždy.

Pokud bude žák v době testování chybět, bude testován později.

Více a podrobněji o opatřeních a testování ZDE a také ve starším oznámení ZDE.

Manuál pro testování je k dispozici ZDE.

 

Rotační rozvrh platný od 3.5. do 7.5.2021 (6. + 8. ročník prezenčně ve škole, 7. + 9. ročník distančně doma)

750 - 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

po

6.

Z

M

D

A

Rv

Ov

po

7.

A

F

Z

Distanční výuka

po

8.

D

F

Čj

A

Hv

Ov

po

9.

M

D

A

Distanční výuka

750 - 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

út

6.

Z

Inf

Čj

F

Tv

Vv

Vv

út

7.

M

D/Př

D

Distanční výuka

út

8.

Inf

M

Čj

A

Tv

Vv

út

9.

M

Čj

Distanční výuka

750 - 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

st.

6.

M

A

Čj

Hv

st.

7.

Čj

Rj

Distanční výuka

st.

8.

A

D

M

Čj

Ch

st.

9.

A

Čj

Rj

Distanční výuka

750 - 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

čt.

6.

D

M

Čj

Tv

čt.

7.

M

Čj

F/Z

Distanční výuka

čt.

8.

Ch

Čj

M

Tv

Rv

Z

čt.

9.

M

Čj

F

Distanční výuka

750 - 835

845- 930

950- 1035

1045-1130

1140-1225

1230-1315

1325-1410

1415-1500

1505-1550

pá.

6.

M

Čj

A

F

pá.

7.

Čj

A

M

Distanční výuka

pá.

8.

Z

M

F

Rj

Rj

pá.

9.

A

Z

Ch

Distanční výuka