Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021:Beseda Vltavin 2019

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.

- provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole

- provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení

POZOR: Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení o ošetřovném. Rodiče se mohou dozvědět další informace o ošetřovném např. na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu v sekci 5: Jaký formulář musím vyplnit?