Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

- v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud, tedy výuka 4. - 9. ročníku ZŠ bude pokračovat distanční formou. Distanční výuka bude realizována podle rozvrhu níže.