ctenari 2017Ve středu 18.11.2020 se pro žáky 1. třídy a 2. třídy (2. a 3. ročník) mění distanční výuka opět na denní (prezenční) výuku. Žáci i jakékoliv osoby uvnitř školy budou nosit po celou dobu své přítomnosti roušky. Každý žák bude mít s sebou každodenně nejméně dvě roušky a igelitový sáček k jejich přeměně a úschově. Žáci si budou průběžně mýt ruce a třídy se budou pravidelně větrat. O přestávkách se žáci nebudou mísit se spolužáky z ostatních tříd. Protože některé vyučovací hodiny budou realizovány na čerstvém vzduchu venku, je vhodné žáky vybavit vhodným teplým oblečením. Samostatně po třídách se budou žáci stravovat ve školní jídelně, která pro ně bude zajišťovat obědy. Školní družina bude také normálně fungovat při dodržení výše zmíněných hygienických opatření.

Těšíme se na opětovný návrat našich žáků do školních lavic a přejeme jim, aby mohli navštěvovat školu v běžném režimu co možná nejdříve.