Všem žákům jsou hromadně odhlášené obědy.
Pokud bude mít o oběd žák zájem, je nutné jej přihlásit den dopředu na tel. 607 964 953 (telefonovat od 7.00-11.00 hodin). Výdej obědů do vlastních jídlonosičů bude probíhat výdejním oknem vedle vchodu do MŠ od 10.40-11.00 hodin.