Dne 18.5.2010 se žáci 4.-9. třídy ZŠ Klučenice vydali na exkurzi do Záchranné stanice pro zraněné živočichy ve Voticích.
Byla zde k vidění spousta zachráněných zvířat a ptáků, kteří se bohužel nemohou vrátit zpět do přírody kvůli svému trvalému handicapu.

Ve Voticích jsme se podívali také na místní hřbitov na kopii hrobky Ježíše Krista.
Pak jsme jeli do zámeckého parku v Ratměřicích, kde rostou dva obrovské stromy – sekvojovce, které jsou největší v České republice a možná i v Evropě.
Další trasa vedla na Velký Blaník. Během výstupu na Blaník jsme plnili různé úkoly ze znalostí přírody.

Vystoupili jsme na rozhlednu, ze které byl krásný rozhled do okolí. Nakonec jsme se zastavili v Louňovicích , kde jsme si prohlédli kámen z Blaníku, původně určený pro Národní divadlo.
Byl to krásný a poučný výlet.

Alžběta Pecková, 6.tř.